ហ្គេមនិងកម្មវិធីចំនួន 23 បានដាក់អោយទាញយកពី Play Store ដោយឥតគិតថ្លៃ

ដោយ​ ៖ គង់គីត

សប្ដាហ៍មុននេះ យើងធ្លាប់បានធ្វើការណែនាំម្ដងរួចមកហើយ ពីកម្មវិធី និងហ្គេមមួយចំនួន ដែលបានដាក់អោយទាញយកពី Play Store ដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយរយៈពេលមានកំណត់។ ដោយឡែក នៅដើមសប្តាហ៍នេះវិញ មានកម្មវិធី និងហ្គេមល្អៗជាច្រើន ត្រូវបានដាក់អោយទាញយក ដោយឥតគិតថ្លៃ ចេញពី Play Store ទៀតហើយ។

មិនខុសនោះទេ សម្រាប់ពេលឥឡូវនេះ យើងសូមណែនាំ ប្រិយមិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ទូរសព្ទឆ្លាតដើរដោយ Android ទាំងអស់គ្នា នូវកម្មវិធី និងហ្គេមចំនួន 23 ថែមទៀត ហើយក៏មានហ្គេមល្អៗ ដូចជាហ្គេម Railways និង Live or Die: Zombie Survival Pro ដែលកំពុងតែដាក់អោយទាញយក ដោយមិនមានការគិតថ្លៃ នៅដើមសប្ដាហ៍នេះផងដែរ។ 

***ទាញយកកម្មវិធីនិងហ្គេម មិនគិតថ្លៃខាងក្រោមនេះ៖

Apps

1. Fast Calc $0.99 -> Free

2. Kosmos – Work Time Tracker, Job Timesheet $2.49 -> Free

3. RubikCalcPRO: Programmable Calculator (PRO) $0.99 -> Free

4. Poet $2.49 -> Free

5. Split Apps – Multi Window apps – Dual Screen apps $1.49 -> Free

Games

1. Defense Zone 2 HD $2.99 -> Free

2. Railways $4.49 -> Free

3. Animal Camp – Healing Resort $0.99 -> Free

4. Defender Battle: Hero Kingdom Wars – Strategy Game $1.99 -> Free

5. I was rebuilt $3.49 -> Free

6. Puzzles for children and adults $0.99 -> Free

7. The Longest Night: House of Killer $4.49 -> Free

8. Infinite The Block VIP $0.99 -> Free

9. Empire Warriors Premium: Tower Defense Games $0.99 -> Free

10. Live or Die: Zombie Survival Pro $0.99 -> Free

11. Warriors’ Market Mayhem VIP $0.99 -> Free

12. Wonder Knights PV: Retro Shooter RPG $3.99 -> Free

13. LETHAL JUDGMENT EX $0.99 -> Free

Icon Packs & Customization

1. Paper – Icon Pack $1.49 -> Free

2. Pocket PC $1.49 -> Free

3. Space Galaxy Wallpaper HD Pro $0.99 -> Free

4. Retro O Icon Pack $1.49 -> Free

5. Monotone – Dark Icon Pack $1.49 -> Free

សូមបញ្ជាក់ថា រាល់ការទាញយក ប្រសិនបើកម្មវិធីមួយណា ទាមទារគិតលុយនោះ បានន័យថា វាហួសពេលកំណត់នៃការដាក់ អោយទាញយក ដោយមិនគិតថ្លៃហើយ ពីព្រោះការផ្ដល់ជូនដោយមិនគិតថ្លៃពី Play Store នេះ បានកំណត់ជាមួយរយៈពេល ប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ និងកម្មវិធីនិងហ្គេមមួយចំនួន អាចនឹងមិនមាននៅលើ Play Store សម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសយើងនោះទេ។

ប្រភព ៖ Android Police and CamoBo report

Leave a Reply